Cjenik

 

Cijene po danu
Nr. 01.01.-11.05.
06.10.-31.12.
12.05.-08.06.
22.09.-05.10.
09.06.-22.06.
08.09.-21.09.
23.06.-06.07.
25.08.-07.09.
07.07.-24.08.
I studio 1 osobe
2
35 40 45 50 58
II studio 2 osobe
2+1
35 40 45 50 58
III studio 3 osobe
2
35 40 45 50 58
IV studio 4 osobe
2+1
35 40 45 50 58
V AP 2+1
(suite)
osobe
2+1 (2)
40 45 50 58 68
AP – 4 “Anna” osobe
4
52 62 72 80 90
AP – 6 “Marina” osobe
6
75 90 100 115 130
AP – 5 “Ines” osobe
5+1
70 85 95 108 120
KUĆA “Elena” osobe
7+2
100 120 140 160 180
Ležaj+ 8 9 10 10 10
Cijene za boravak duži od 6 dana
Dječji krevetić 5 €
Doručak 7 €
Dodatak za jedno noćenje +40% 2 – 3 noći +20% 4 – 5 noći +10%

 

KUNE
Cijene po danu
Nr. 01.01.-11.05.
06.10.-31.12.
12.05.-08.06.
22.09.-05.10.
09.06.-22.06.
08.09.-21.09.
23.06.-06.07.
25.08.-07.09.
07.07.-24.08.
I studio 1 osobe 2 259 296 333 370 429
II studio 2 osobe
2+1
259 296 333 370 429
III studio 3 osobe 2 259 296 333 370 429
IV studio 4 osobe
2+1
259 296 333 370 429
AP 2+1
(suite)
AP 5 osobe
2+1 (2)
296 333 370 429 503
AP – 4 “Anna” osobe 4 385 459 533 592 666
AP – 6 “Marina” osobe 6 555 666 740 851 962
AP – 5 “Ines” osobe 5+1 518 629 703 799 888
KUĆA “Elena” osobe 7+2 740 888 1.036 1.184 1.332
Dodatni ležaj 59 67 74 74 74
Cijene za boravak duži od 6 dana
Dječji krevetić 37 kn
Doručak 52 kn
Dodatak za jedno noćenje +40% 2 – 3 noći +20% 4 – 5 noći +10%